AGROTICA do SUPERPOZITIVNOG stepena!


Agrotica još jednom naglašava svoj karakter jednog od pet najvećih sajmova poljoprivrede u Evropi i najvećeg na Balkanu i jugoistočnom Mediteranu u narednoj organizaciji 2020. (30. januara i 2. februara), pojačavajući svoj zamah. 

Zaista, već su pokazali interesovanje za učešće jako važni lideri u trgovini i prodaji zaliha i poljoprivrednih mašina, kao i predstavnici iz branše najvećih svetskih kompanija. Takođe, na događaju 2020. godine održaće se i proširena prezentacija globalne tehnologije širokog spektra poljoprivrednog poduzetništva.

Agrotica je, naročito tokom poslednjih pet godina, sve uspešnije potvrđivala potencijal svog brenda, koji je u poslednjih 28 godina uspostavljen unutar i van granica. Indikativno je da je prošle godine, premašivši sve prethodne, Agrotica u četiri dana primila 143.754 posetilaca - što je povećanje za više od 100% spoljnotrgovinskih posetilaca - dok je na izložbenom prostoru od 60.000 kvadrata ugostila 1.950 izlagača (direktnih i indirektnih).

S obzirom na stalni uzlazni trend sajma i njegovu dobru pripremljenost svake godine, procenjuje se da će događaj 2020. prikazati bofe pokazatelje i kvalitativno i kvantitativno, stavljajući sajam u prvi plan šireg poljoprivrednog sektora.

Pored velike sajamske organizacije u poljoprivrednom sektoru, Agrotica je postala i važan faktor u promociji naučno-istraživačkog rada obrazovnih ustanova i institucija, kao i prilika za umrežavanje u poljoprivrednoj oblasti. 

U tom kontekstu program paralelnih događaja na sajmu sa svojim 8. panelenskim kongresom pod nazivom "Klimatske promene i poljoprivreda" biće bogat temama i održan 1. i 2. februara u Kongresnom centru "Nikolaos Germanos", čiji je suorganizator -Helexpo i Poljoprivredni Fakultet Aristotelovog Univerziteta.  

Takođe su značajni događaji "Nova poljoprivreda - Nova saradnja", koje organizuju DETH-Helexpo i Nova poljoprivreda za Mlade generacije, ali i kao i "Four Eyes for Farm (4Eyes 4Farm)”, kojima se uvodi četvoronožni robotski sistem praćenja polja, koje su organizovale u međusobnoj saradnji DETH-Helexpo i EKETA Institut za bioekonomiju i agrotehnologiju.