​​​​Βασικοί λόγοι συμμετοχής στην 29η AGROTICA:


  • Αποτελεί το πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό κανάλι δικτύωσης των επαγγελματιών του κλάδου των αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών
  • Είναι το επίκεντρο των επαφών του αγροτικού κλάδου

  • Ενισχύει την επιχειρηματική εικόνα και επικοινωνία των εκθετών
  • Συμβάλει στη ανάπτυξη και στο άνοιγμα «νέων αγορών»

  • Προσελκύει το ενδιαφέρον διεθνών αγοραστών
  • Την επισκέπτονται χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.