Με αιχμή του δόρατος την ανάδειξη της αγροτικής οικονομίας σε καταλύτη της εγχώριας ανάπτυξης διοργανώνεται από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 2014 η 25η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «AGROTICA».

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διοργάνωση έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του αγροτικού κλάδου διαφαίνεται ήδη ισχυρό. 

Για του λόγου το αληθές μεγάλες εταιρείες μηχανημάτων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού έχουν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα οφέλη της Agrotica.

Η Agrotica είναι η μεγαλύτερη αγροτική έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συνιστά τόπο συνάντησης εκθετών από 30 χώρες, αλλά και χιλιάδων επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στους κόλπους της μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, για τις διεθνείς τάσεις στον εξοπλισμό και την τεχνολογία, αλλά και για τις προοπτικές της αγροτικήςπαραγωγής.

Στην έκθεση παρουσιάζονται γεωργικά μηχανήματα, ελκυστήρες, μηχανήματα και εργαλεία κατεργασίας και βελτίωσης εδάφους, μηχανήματα σποράς, φύτευσης, λίπανσης, εργαλεία φυτοπροστασίας, κλαδέματος και κηποτεχνίας, εξοπλισμός άρδευσης, αντλητικά συγκροτήματα, κινητήρες και εργαλεία συγκομιδής, μηχανήματα επεξεργασίας, συντήρησης, μεταποίησης και συσκευασίας γεωργικών προϊόντων, εξοπλισμός και υλικά υποστήλωσης-περίφραξης, θερμοκήπια, δασικός εξοπλισμός, γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα, σπόροι, υβρίδια, φυτώρια, μοσχεύματα, εργαστήρια δοκιμών, αναλύσεων και μετρήσεων και άλλα. 

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 15 Ιούλιος, 2013