ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


ΕΝΟΙΚΙΟ ΧΩΡΟΥ

  • Στεγασμένος χώρος €96,00/τ.μ.
  • Υπαίθριος χώρος €65,00/τ.μ.
  • Εξοπλισμός / Τύπος 2 €19,00/τ.μ.
  • Δικαίωμα εγγραφής για κάθε εκθέτη  € 130,00

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Λόγω μέτρων (μόνο για χώρο Τύπου 1):
Από 64 - 95 τμ. έκπτωση 10% 
Από 96τμ. και άνω  15%