Τομείς & Εκθέματα


ΤΟΜΕΙΣ

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των εταιρειών που συμμετέχουν στην Agrotica καλύπτουν όλο το φάσμα της αγροτικής επιχειρηματικότητας παρουσιάζοντας τους διάφορους τομείς ανά περίπτερο, περιλαμβάνοντας τα γεωργικά μηχανήματα, τους εξοπλισμούς και τα εφόδια, τις νέες τεχνολογίες και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες αλλά και τα κλαδικά μέσα επικοινωνίας. Η έκθεση αναπτύσσεται σε όλα τα περίπτερα και τους προσχεδιασμένους υπαιθρίους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ AGROTICA
Σ.Κ.Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ Γεωργικά Φάρμακα – Λιπάσματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1 Γεωργικά φάρμακα -Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό – Φυτώρια
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 Δεξαμενές – Θερμοκήπια & Εξοπλισμοί – Αντιχαλαζικά συστήματα- Υδροπονικά συστήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 όρ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Χώρος Αγροτικής Ενημέρωσης - Οργανισμοί - Υπηρεσίες - Εκδόσεις - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3 Αντλητικά συγκροτήματα – Συστήματα άρδευσης - Γεωργικά μηχανήματα, Βιοαέριο, Ανταλλακτικά
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 4 Γεωργικοί Ελκυστήρες – Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 5 Γεωργικοί Ελκυστήρες– Γεωργικά μηχανήματα - Ελαστικά
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6 Ανταλλακτικά – Εξαρτήματα – Ελαστικά – Ορυκτέλαια.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 7 Γεωργικοί Ελκυστήρες– Γεωργικά μηχανήματα- Ελαστικά
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 Γεωργικά μηχανήματα, Ελαστικά, Ορυκτέλαια
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 όρ. Γεωργικά φάρμακα - Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 9 Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 9 όρ. Γεωργικά φάρμακα -Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10  Γεωργικά μηχανήματα-Ελκυστήρες
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 11 Συστήματα γεωργίας Ακριβείας
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12 Γεωργικοί Ελκυστήρες - Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13 Γεωργικά μηχανήματα συγκομιδής – Γεωργικοί Ελκυστήρες – Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14 Γεωργικοί Ελκυστήρες – Γεωργικά μηχανήματα, Υπηρεσίες
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15 Συστήματα άρδευσης – Μηχανήματα & εργαλεία κηποτεχνίας - Δασικός εξοπλισμός - Βιομηχανίες πλαστικών
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 Γεωργικοί Ελκυστήρες – Γεωργικά μηχανήματα, Ψεκαστικά, Φυτώρια
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 ορ. Γεωργικά φάρμακα -Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό – Φυτώρια
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 17 Γεωργικά μηχανήματα- Ελαστικά – Ελαιουργικά μηχανήματα & Εξοπλισμοί . Μηχανήματα και υλικά επεξεργασίας - συντήρησης – αποθήκευσης - συσκευασίας γεωργικών προϊόντων – Ζυγιστικά
ΥΠ.ΧΩΡΟΣ  
Β7 Θερμοκήπια, Γεωργικά Μηχανήματα-Ελκυστήρες
C03, C8, B10., B13 Γεωργικά Μηχανήματα-Ελκυστήρες