Εκθέματα

Εκθέματα


ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 1:   Γεωργικά φάρμακα -Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό – Φυτώρια
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2: .   Δεξαμενές – Θερμοκήπια & Εξοπλισμοί – Αντιχαλαζικά συστήματα- Υδροπονικά συστήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 2 όρ.:   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Χώρος Αγροτικής Ενημέρωσης - Οργανισμοί - Υπηρεσίες - Εκδόσεις - Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 3:   Αντλητικά συγκροτήματα – Συστήματα άρδευσης - Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 4:   Γεωργικοί Ελκυστήρες – Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 5:   Γεωργικοί Ελκυστήρες– Γεωργικά μηχανήματα - Ελαστικά
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 6:   Ανταλλακτικά – Εξαρτήματα – Ελαστικά – Ορυκτέλαια.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 7:   Γεωργικοί Ελκυστήρες– Γεωργικά μηχανήματα- Ελαστικά
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8:   Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 8 όρ.:   Γεωργικά φάρμακα - Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 9:   Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 9 όρ.:   Γεωργικά φάρμακα -Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 10:   Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12:   Γεωργικοί Ελκυστήρες - Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13:   Γεωργικά μηχανήματα συγκομιδής – Γεωργικοί Ελκυστήρες – Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 14:   Γεωργικοί Ελκυστήρες – Γεωργικά μηχανήματα
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 15:   Συστήματα άρδευσης – Μηχανήματα & εργαλεία κηποτεχνίας - Δασικός εξοπλισμός - Βιομηχανίες πλαστικών
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16:   Γεωργικά ψεκαστικά μηχανήματα – Παρελκόμενα - Φυτώρια
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 16 ημ.:   Γεωργικά φάρμακα -Λιπάσματα - Πολλαπλασιαστικό υλικό – Φυτώρια
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 17:   Γεωργικά μηχανήματα- Ελαστικά – Ελαιουργικά μηχανήματα & Εξοπλισμοί . Μηχανήματα και υλικά επεξεργασίας - συντήρησης – αποθήκευσης - συσκευασίας γεωργικών προϊόντων – Ζυγιστικά
Σ.Κ.Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ:   Γεωργικά Φάρμακα – Λιπάσματα