Υπεύθυνος Έκθεσης
Σπύρου Βασίλης

Τηλ.: 2310 291 101
Fax: 2310 291 551
e-mail: agrotica@helexpo.gr


Hosted Buyers Info

email: b2b@helexpo.gr
tel.: +30 2310 291 524


Τμήμα Διαφήμισης, Τύπου  & Social Media,
τηλέφωνο 2310291612, 
email: press@helexpo.gr