ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ-ΒΑΣΗ

Συνδιοργάνωση: ΔΕΘ HELEXPO, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ)/ ΕΚΕΤΑ

Περίπτερο 11/stand 1


Το iBO | EKETA, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των αγρο-τεχνολογιών και της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, στους χώρους φιλοξενίας του iBO στην Διεθνή Έκθεση AGROTICA 2022 οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να πληροφορηθούν για τα ακόλουθα:

 

A. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Παρουσίας αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων στους τομείς της αγρο-τεχνολογίας και της κυκλικής οικονομίας στην αγροτική παραγωγή.

B. ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - FARMB


 
     
 

Παρουσίαση της spin-off εταιρείας farmB digital agriculture του iBO | EKETA και της σύγχρονης Ψηφιακής Πλατφόρμας παρακολούθησης αγροτικής παραγωγής. Δεδομένα δορυφόρων, μετεωρολογικών σταθμών, αισθητήρων σάρωσης, γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και δεδομένα ρομποτικών οχημάτων και drones, σε ένα σύστημα για την βέλτιστη λήψη αποφάσεων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Γ. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Επίδειξη του ρομποτικού στόλου που διαθέτει το Ινστιτούτο και των δυνατοτήτων του.

Επίγεια μη-επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα

 

Εναέρια μη-επανδρωμένα οχήματα

 

Ζωντανή επίδειξη οπτικών αισθητήρων ανίχνευσης της κατάστασης των φυτών και ιδιοτήτων του εδάφους με χρήση πολυφασματικών και υπερφασματικών αισθητήρων.

 

Συνεχής προβολή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο με μετρήσεις στο πεδίο και παρουσιάσεις βασικών λειτουργιών των ρομποτικών συστημάτων), καθώς και έντυπο υλικό (Ενημερωτικά φυλλάδια με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, poster ερευνητικών προγραμμάτων και banner) .