ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ-ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑ-ΒΑΣΗ

Συνδιοργάνωση: ΔΕΘ HELEXPO, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ)/ ΕΚΕΤΑ

Περίπτερο 11/stand 1


Το iBO | EKETA, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας και καινοτο-μίας στον τομέα των αγρο-τεχνολογιών και της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, στους χώρους φιλοξενίας του iBO στην Διεθνή Έκθεση AGROTICA 2022 οι επισκέπτες θα έ-χουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να πληροφορηθούν για τα ακόλουθα:

 

A. ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Παρουσίας αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων στους το-μείς της αγρο-τεχνολογίας και της κυκλικής οικονομίας στην αγροτι-κή παραγωγή.

B. ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - FARMB


 
     
 

Παρουσίαση της spin-off εταιρείας farmB digital agriculture του iBO | EKETA και της σύγχρονης Ψηφιακής Πλατφόρμας παρακολούθησης αγρο-τικής παραγωγής. Δεδομένα δορυφόρων, μετεωρολογικών σταθμών, αι-σθητήρων σάρωσης, γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και δεδομένα ρο-μποτικών οχημάτων και drones, σε ένα σύστημα για την βέλτιστη λήψη αποφάσεων μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

 

Γ. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Επίδειξη του ρομποτικού στόλου που διαθέτει το Ινστιτούτο και των δυνατοτήτων του.

Επίγεια μη-επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα

 

Εναέρια μη-επανδρωμένα οχήματα

 

Ζωντανή επίδειξη οπτικών αισθητήρων ανίχνευσης της κατά-στασης των φυτών και ιδιοτήτων του εδάφους με χρήση πολυ-φασματικών και υπερφασματικών αισθητήρων.

 

Συνεχής προβολή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο με μετρήσεις στο πεδίο και παρουσιάσεις βασι-κών λειτουργιών των ρομποτικών συστημάτων), καθώς και έντυπο υλικό (Ενημερωτικά φυλλάδια με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, poster ερευνητικών προγραμμάτων και banner) .