ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΧΩΡΩΝ


         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 1   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 2   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 2 - ΟΡΟΦΟΣ /  FLOOR
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 3   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 4   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 5
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 6   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 7   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 8
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 8 - ΟΡΟΦΟΣ /  FLOOR   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 9   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 9 - ΟΡΟΦΟΣ /  FLOOR
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 10   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 11 - KYTTAΡA   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 12
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 13   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 14   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 15
         
         
   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 16   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 16 - ΟΡΟΦΟΣ /  FLOOR   ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ / PAVILION 17
         
         
   
ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR A06   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR A08   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR A11
         
         
   
ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B07   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR B10 - B13   ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR C03
         
         
 

   
ΤΟΜΕΑΣ / SECTOR C08   ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ / "IOANNIS VELLIDIS" CONGRESS CENTRE