Παρουσίαση - Four Eyes for Farm (4Eyes 4Farm)


Σύστημα 4πλής ρομποτικής παρακολούθησης αγρών.

Συνδιοργάνωση: ΔΕΘ HELEXPO- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (iBO)/EKETA

Περίπτερο 11 / stand 01


 


Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Κύρια αποστολή του Ινστιτούτου αποτελεί η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας που οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Τα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του ΙΒΟ είναι αυτά της Μηχανικής Βιοσυστημάτων, της Αειφορικής Μηχανικής και της Εργονομίας με πεδία εφαρμογής στην Γεωργική παραγωγή, στο Περιβάλλον στην Ενέργεια και στην Ποιότητα ζωής.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το κύριο μέλημα του iBO είναι η προώθηση και ανάπτυξη αειφορικών πρακτικών και τεχνολογιών που αφορούν στις επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τα ευφυή συστήματα γεωργίας, την αγρο-ρομποτική, τις τεχνολογίες αγρο-πληροφορικής και τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, τη διαχείριση υδάτινων και εδαφικών πόρων και την εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το iBO/EKETA, ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, βρίσκεται στο επίκεντρο της καινοτομίας στον αγροτικό κλάδο, με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγής με μειωμένο κόστος και με βιώσιμες καλλιεργητικές μεθόδους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στους χώρους φιλοξενίας του iBO οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν:

 • Επίδειξη σύγχρονης Ψηφιακής Πλατφόρμας παρακολούθησης της αγροτικής παραγωγής (farm management information systems FMIS). Το σύστημα αντλεί δεδομένα από επίγειους αισθητήρες, αισθητήρες εφαρμοσμένους σε επίγεια (ρομποτικά οχήματα) και εναέρια μέσα (drones) καθώς και από δορυφορικές εικόνες.
   
   
 • Επίδειξη συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για διαχείριση παραγωγής
   

   
 • Επίδειξη του ρομποτικού στόλου που διαθέτει το Ινστιτούτο και των δυνατοτήτων του.
  • Eπίγεια μη-επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα
    
  • Εναέρια μη-επανδρωμένα οχήματα
    
 • Ζωντανή επίδειξη οπτικών αισθητήρων ανίχνευσης της κατάστασης των φυτών και ιδιοτήτων του εδάφους με χρήση πολυφασματικών και υπερφασματικών αισθητήρων.
   
   

Τέλος θα υπάρχει συνεχής προβολή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο με μετρήσεις στο πεδίο και παρουσιάσεις βασικών λειτουργιών των ρομποτικών συστημάτων), καθώς και έντυπο υλικό (Ενημερωτικά φυλλάδια με τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, poster ερευνητικών προγραμμάτων και banner)