Παρουσίαση - Four Eyes for Farm (4Eyes 4Farm)


Σύστημα 4πλής ρομποτικής παρακολούθησης αγρών.

Συνδιοργάνωση: ΔΕΘ HELEXPO- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (iBO)/EKETA

Περίπτερο 11 / stand 01