Ρομποτική και ψηφιακή διαχείριση στην αγροτική παραγωγή


Μη-επανδρωμένα ρομποτικά οχήματα, μη-επανδρωμένα αεροσκάφη, σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες παρακολούθησης της αγροτικής παραγωγής και περιβάλλοντος και συστήματα απόφασης και διαχείρισης παραγωγής βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, αποτελούν ορισμένες από τις καινοτόμες νέες τεχνολογίες που παρουσιάζει το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (iBO) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσης Agrotica.

Το iBO/EKETA ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, βρίσκεται στο επίκεντρο της καινοτομίας στον αγροτικό κλάδο, με βασικό στόχο την αύξηση της παραγωγής, με μειωμένο κόστος και με βιώσιμες καλλιεργητικές μεθόδους.

Προς αυτή την κατεύθυνση στους χώρους φιλοξενίας του iBO/EKETA (Τομέας 11, Περίπτερο 1) οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα αφενός μεν να παρακολουθήσουν δράσεις επίδειξης του σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού του Ινστιτούτου, και αφετέρου να ενημερωθούν από το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό του για τα οφέλη της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών της ρομποτικής και της ψηφιακής διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή.

 


Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας (ΙBO) είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Κύρια αποστολή του Ινστιτούτου αποτελεί η διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας που οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Tα κύρια ερευνητικά αντικείμενα του ΙΒΟ είναι αυτά της Μηχανικής Βιοσυστημάτων, της Αειφορικής Μηχανικής και της Εμβιομηχανικής και Εργονομίας με πεδία εφαρμογής στην Γεωργική παραγωγή, στο Περιβάλλον στην Ενέργεια και στην Ποιότητα ζωής. Προς αυτή τη κατεύθυνση, το κύριο μέλημα του iBO είναι η προώθηση και ανάπτυξη αειφορικών πρακτικών και τεχνολογιών που αφορούν στις επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με τα ευφυή συστήματα γεωργίας, την αγρο-ρομποτική, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τα συστήματα υποστήριξης απόφασης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την περιβαλλοντική διαχείριση, τη διαχείρισης υδάτινων και εδαφικών πόρων, την εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.