Προϊόντα της ελιάς - Σταθερή αξία για την ελληνική οικονομία