Επιστηµονική Ηµερίδα ΕΤ.ΑΓΡ.Ο 


«Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη – Προκλήσεις – Προοπτικές»

Η Επιστηµονική αυτή Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο της Agrotica, σε συνεργασία µε τη HELEXPO, µε αποκλειστική θεµατολογία την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Οι οµιλητές θα είναι ειδικοί επιστήµονες, αναγνωρισµένοι τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο, στο αντικείµενο της Αγροτικής Πολιτικής. Επίσης, θα λάβει χώρα στρογγυλή τράπεζα µε συµµετέχοντες από την επιστηµονική κοινότητα, την πολιτική ηγεσία καθώς και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας µας. 
  
Ευελπιστούµε στη σθεναρή συµµετοχή τόσο της επιστηµονικής κοινότητας, όσο και της πολιτικής ηγεσίας, καθώς και των παραγωγικών φορέων, προκειµένου να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, καθώς και χρήσιµα συµπεράσµατα, που θα µπορούσαν ενδεχοµένως ν' αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη χάραξη µιας νέας στρατηγικής για την εθνική µας Πρωτογενή Παραγωγή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ