7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA

«Καινοτόμες προσεγγίσεις παραγωγής και ανάπτυξης στην Ελληνική Γεωργία»
Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2018
Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός»

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Πληροφορίες: Διεύθυνση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων 2310 291213, 2310 291572